1. Μήνυμα Χριστουγέννων 2021
 2. Ἀνακοίνωσις  Ἐπὶ τῆς παρούσης ἐπιδημιολογικῆς κρίσεως
 3. Ἀναστάσιμον Μήνυμα 2021
 4. Ἐγκύκλιος διὰ τὴν τέλεσιν τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν κατὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα
 5. Συνοδικὴ προσευχητικὴ προτροπὴ
 6. ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΗ ΘΛΙΨΕΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
 7. Συνοδική Ανακοίνωση 201126
 8. Ἐγκύκλιος Ἱερᾶς Συνόδου: Εἴμαστε Ναὸς Θεοῦ
 9. Ἀνακοίνωση γιὰ τὰ νέα μέτρα
 10. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ περὶ τῆς παρούσης καταστάσεως ἐκ τῆς ἐπιδημίας τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ
 11. Ἀπάντηση σὲ συκοφαντικό ψευδές καὶ παράλογο ἀρθρογράφημα
 12. Ἐπείγουσα Ἀνακοίνωσις
 13. Πρὸς τὸν Πρωθυπουργόν
 14. Ἀναστάσιμο μήνυμα 2020
 15. Ἐγκύλιος Ἱ. Συνόδου
 16. ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ἐπὶ τῇ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
 17. Ἐπιστολή εἰς στὴν Ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων
 18. Ἀνακοίνωση Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ἐνεστῶσα κατάσταση
 19. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης / 17ης – 5ης / 18ης Μαρτίου 2020
 20. Μήνυμα Χριστουγέννων 2019
 21. Αναστάσιμο μήνυμα 2019
 22. Μήνυμα Χριστουγέννων 2018
 23. Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις διὰ τὸ Οὐκρανικὸν Ζήτημα 
 24. Συνοδική Ἀνακοίνωση.
 25. ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2018
 26. ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2017
 27. Ἀναστάσιμο μήνυμα 2017
 28. Θεματικὴ ἑβδομάδα.