Ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις καὶ ἡ προσωπικὴ εὐθύνη.
Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου
 στὴν Ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ 
στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 
Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν, 14/27.3.2016
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικε· Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, σεβαστοί Πατέρες, ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί· Σήμερα, δευτέρα Κυριακή τῶν Νηστειῶν 2016, ὅπως εἶναι καθιερωμένο, ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ καί ἐπί τῆ εὐκαιρία αὐτῆς τῆς ἑορτῆς βρισκόμαστε σήμερα ἐδῶ, στήν εὐλογημένη πόλη τῶν Θεσσαλονικέων, νά συνεορτάσουμε καί νά τιμήσουμε τό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου. Νωρίτερα τό πρωί γευθήκαμε τήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου τοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Κ.Η.Ι.Χ) καί τώρα ἐδῶ θά κοινωνήσουμε τίς χάρες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ ἕναν διαφορετικό τρόπο, μέσα ἀπό αὐτή τήν ἑορταστική συνάντηση.

Ἐπιβατήριος λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου.
 
 
 (Ἱερὸς Καθεδρικὸς Ναὸς Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης,
25.10/7.11.2015)
 
 
Μακαριώτατε πάτερ καὶ Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἐκπρόσωποι τῆς πολιτείας,
Σεβαστοὶ Πατέρες,
Πολυαγαπημένε λαὲ τῆς Θεσσαλονίκης,
 
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῶ ἀδελφοί.
 
Ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου καὶ Τελεταρχικοῦ Πνεύματος, μέσα ἀπὸ τὴν διεξαγωγὴ ἐκλογῆς Ποιμενάρχου ὑπὸ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου καὶ πατρὸς ἡμῶν κ. Καλλινίκου, ἐξέλεξαν τὴν ἐλαχιστότητά μου ὡς Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, θέτοντάς με ὡς ποιμένα καὶ πνευματικὸ πατέρα τοῦ ἱεροῦ κλήρου, τῶν ἱερῶν ἀδελφοτήτων καὶ τοῦ εὐλογημένου πιστοῦ λαοῦ τῆς Θεοσώστου αὐτῆς ἐπαρχίας.