1. Συνοδική Ανακοίνωση 201126
 2. Ἐγκύκλιος Ἱερᾶς Συνόδου: Εἴμαστε Ναὸς Θεοῦ
 3. Ἀνακοίνωση γιὰ τὰ νέα μέτρα
 4. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ περὶ τῆς παρούσης καταστάσεως ἐκ τῆς ἐπιδημίας τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ
 5. Ἀπάντηση σὲ συκοφαντικό ψευδές καὶ παράλογο ἀρθρογράφημα
 6. Ἐπείγουσα Ἀνακοίνωσις
 7. Πρὸς τὸν Πρωθυπουργόν
 8. Ἀναστάσιμο μήνυμα 2020
 9. Ἐγκύλιος Ἱ. Συνόδου
 10. ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ἐπὶ τῇ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
 11. Ἐπιστολή εἰς στὴν Ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων
 12. Ἀνακοίνωση Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ἐνεστῶσα κατάσταση
 13. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης / 17ης – 5ης / 18ης Μαρτίου 2020
 14. Μήνυμα Χριστουγέννων 2019
 15. Αναστάσιμο μήνυμα 2019
 16. Μήνυμα Χριστουγέννων 2018
 17. Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις διὰ τὸ Οὐκρανικὸν Ζήτημα 
 18. Συνοδική Ἀνακοίνωση.
 19. ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2018
 20. ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2017
 21. Ἀναστάσιμο μήνυμα 2017
 22. Θεματικὴ ἑβδομάδα.