1. Συνοδικὴ προσευχητικὴ προτροπὴ
 2. ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΗ ΘΛΙΨΕΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
 3. Συνοδική Ανακοίνωση 201126
 4. Ἐγκύκλιος Ἱερᾶς Συνόδου: Εἴμαστε Ναὸς Θεοῦ
 5. Ἀνακοίνωση γιὰ τὰ νέα μέτρα
 6. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ περὶ τῆς παρούσης καταστάσεως ἐκ τῆς ἐπιδημίας τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ
 7. Ἀπάντηση σὲ συκοφαντικό ψευδές καὶ παράλογο ἀρθρογράφημα
 8. Ἐπείγουσα Ἀνακοίνωσις
 9. Πρὸς τὸν Πρωθυπουργόν
 10. Ἀναστάσιμο μήνυμα 2020
 11. Ἐγκύλιος Ἱ. Συνόδου
 12. ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ἐπὶ τῇ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
 13. Ἐπιστολή εἰς στὴν Ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων
 14. Ἀνακοίνωση Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ἐνεστῶσα κατάσταση
 15. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 4ης / 17ης – 5ης / 18ης Μαρτίου 2020
 16. Μήνυμα Χριστουγέννων 2019
 17. Αναστάσιμο μήνυμα 2019
 18. Μήνυμα Χριστουγέννων 2018
 19. Συνοδικὴ Ἀνακοίνωσις διὰ τὸ Οὐκρανικὸν Ζήτημα 
 20. Συνοδική Ἀνακοίνωση.
 21. ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2018
 22. ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 2017
 23. Ἀναστάσιμο μήνυμα 2017
 24. Θεματικὴ ἑβδομάδα.