Δ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ
 
Το μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως Ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου.
Δ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Το μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως
Ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου.
 
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί
συλλειτουργοί, ἀρχικῶς θά ἤθελα νά ἀπευθύνω τίς θερμές μου εὐχαριστίες στήν Συνοδική
Ἐπιτροπή, στούς Σεβασμιωτάτους Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κ. Γερόντιοι καί Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ.
Χρυσόστομο, πού μοῦ ἀνέθεσαν τήν παροῦσα εἰσήγηση με θέμα: «Τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς
Ἐξομολογήσεως», καθώς καί νά ὁμολογήσω ὅτι ἀποτελεῖ ἰδιαίτερη τιμή γιά μένα τό νά ὁμιλήσω σέ
αὐτήν ἐδῶ τήν ἐκλεκτή σύναξη.