Ὑπηρεσίες.

 
 
 
 
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
 
 
 
 
Ὅρια:  Δυτικὴ καὶ Κεντρικὴ Μακεδονία 
Ἔδρα:  Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:   Κανάρη 19,   Τ.Κ. 546 44,   Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 919703.
 
 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Θεσσαλονίκης  κ. Γρηγόριος
 
 
Πρωτοσυγκελεύων:
Ὁ Αἰδεσιμώτατος  πρεσβύτερος  π. Παναγιώτης Παυλίδης.
 
 
Γραμματεύς:
κ. Μηνάς Μαλέτσκας
 
 
Γραφεῖο Γάμων καὶ Διαζευκτηρίων:
 
Πρεσβύτερος π. Κωνσταντῖνος Νιζιούδης.
 
 
Φιλανθρωπία  -  Διακονία
 
 
Ὁ συντονισμὸς τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου πραγματοποιεῖται μὲ τὴν ἐποπτεία τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Γρηγορίου σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες ποὺ δραστηριοπιοῦνται στὸ ἔργο τῆς φιλανθρωπίας.
Ὑπεύθυνος συντονισμοῦ: Πρεσβύτερος Ραφήλ Αβραμίδης.
 
 
Νεανικὸ  ἔργο
 
Τα κατηχητικὰ, οἱ κατασκηνώσεις καὶ οἱ δραστηριότητες τῶν νέων πραγματοποιοῦνται μὲ τὴν ἐποπτεία τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Γρηγορίου.
 
 
Κατήχηση: Ὑπεύθυνος συντονισμοῦ κατηχητικῶν: Πρεσβύτερος Ραφήλ Αβραμίδης.
Κατασκηνώσεις: Ὑπεύθυνος συντονισμοῦ κατασκηνώσεων: Πρεσβύτερος π. Γρηγόριος Πρυνιᾶς.