Πρόγραμμα Ἑβδομάδος.
 
 
 
Κυριακή: 10-10 π. ἡμ. / 23-10.
 
Πρωϊ: 6:00π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία.
 
Γ΄ Λουκά. Τῶν Ἁγίων Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας.
 
Ἑσπερινός: 6:00μ.μ.
 
Δευτέρα: 11-10 π.μ. / 24-10.
 
Ἑσπερινός: 6:00μ.μ.
 
Τρίτη: 12-10 π. ἡμ. / 25-10.
 
Ἑσπερινός: 6:00μ.μ.