Πρόγραμμα Ἑβδομάδος. Σαρανταλείτουργο.
 
Κυριακή: 14-11 π. ἡμ. / 27-11.
Η΄ΛΟΥΚΑ  Η΄ και Θ΄ Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων ,
Aποστόλου Φιλίππου , Γρηγορίου Παλαμᾱ .
Πρωί: 6:00π.μ. Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 6:00μ.μ. ὁμιλία .