1. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Μαῒου
 2. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Ἀπριλίου
 3. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Μαρτίου
 4. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Φεβρουαρίου
 5. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Ἰανουαρίου
 6. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Δεκεμβρίου
 7. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Νοεμβρίου
 8. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Ὀκτωβρίου
 9. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Σεπτεμβρίου
 10. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Αὐγούστου
 11. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 9-7 ἕως 15-7
 12. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 2-7 ἕως 8-7
 13. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 25-6 ἕως 1-7
 14. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 18-6 ἕως 24-6
 15. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 28-5 ἕως 3-6
 16. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 21-5 ἕως 27-5
 17. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 14-5 ἕως 20-5
 18. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 7 - 5 ἕως 13 - 5
 19. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος από 30 - 4 ἕως 6 - 5
 20. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 23 - 4 ἕως 29 - 4
 21. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 16-4 ἕως 22-4
 22. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Μεγάλη Ἑβδομάδα
 23. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ ἕως 8-4
 24. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ ἀπὸ 26-3 ἕως 1-4
 25. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 19-3 έως 25-3
 26. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 5-3 έως 11-3.
 27. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 26-2 έως 4-3
 28. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 12-2 έως 18-2.
 29. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος5-2 έως 11-2.
 30. Πρόγραμμα ἑβδομάδος.
 31. Ἀπὸ 22 - 1 ἔως 28 - 1
 32. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 8-1 έως 14-1.
 33. Πρόγραμμα ἑβδομάδος 1-1 / 7-1
 34. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 25-12 έως 31-12
 35. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 18-12 έως 24-12.
 36. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 11-12 έως 17-12.
 37. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 4-12 έως 10-12.
 38. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 27-11 έως 3-12.
 39. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 20-11 έως 26-11.
 40. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 13-11 ἓως 19-11 .
 41. Πρόγραμμα ἀπὸ 6-11 ἔως 12-11.
 42. Ἀπὸ 30/10 ἔως 5/11 Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ.
 43. Ἀπό 23/10 έως 29/10 Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ