1. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Αὐγούστου
 2. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 9-7 ἕως 15-7
 3. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 2-7 ἕως 8-7
 4. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 25-6 ἕως 1-7
 5. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 18-6 ἕως 24-6
 6. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 28-5 ἕως 3-6
 7. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 21-5 ἕως 27-5
 8. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 14-5 ἕως 20-5
 9. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 7 - 5 ἕως 13 - 5
 10. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος από 30 - 4 ἕως 6 - 5
 11. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 23 - 4 ἕως 29 - 4
 12. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 16-4 ἕως 22-4
 13. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Μεγάλη Ἑβδομάδα
 14. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ ἕως 8-4
 15. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ ἀπὸ 26-3 ἕως 1-4
 16. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 19-3 έως 25-3
 17. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 5-3 έως 11-3.
 18. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 26-2 έως 4-3
 19. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 12-2 έως 18-2.
 20. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος5-2 έως 11-2.
 21. Πρόγραμμα ἑβδομάδος.
 22. Ἀπὸ 22 - 1 ἔως 28 - 1
 23. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 8-1 έως 14-1.
 24. Πρόγραμμα ἑβδομάδος 1-1 / 7-1
 25. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 25-12 έως 31-12
 26. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 18-12 έως 24-12.
 27. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 11-12 έως 17-12.
 28. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 4-12 έως 10-12.
 29. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 27-11 έως 3-12.
 30. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 20-11 έως 26-11.
 31. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 13-11 ἓως 19-11 .
 32. Πρόγραμμα ἀπὸ 6-11 ἔως 12-11.
 33. Ἀπὸ 30/10 ἔως 5/11 Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ.
 34. Ἀπό 23/10 έως 29/10 Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ