1. Πρόγραμμα Καθεδρικού Μάρτιος 2024
 2. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Φεβρουάριος 2024
 3. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Ἰανουάριος 2024
 4. Πρόγραμμα Καθεδρικού Σεπτέμβριος 2022
 5. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Αύγουστος 2022
 6. Πρόγραμμα Καθεδρικού Ιούλιος 2022
 7. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Σεπτεμβρίου 2020
 8. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Ἰανουάριος 2020
 9. Πρόγραμμα Κεθεδρικοῦ Ὀκτωβρίου 2019
 10. Πρόγραμμα Κεθεδρικοῦ Σεπτέμβριος 2019
 11. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Αύγουστος 2019
 12. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Ἰούλιος 2019
 13. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Ιούνιος 2019
 14. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Μάϊος 2019
 15. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Ἀπρίλιος 2019
 16. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Ἰανουάριος 2019
 17. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Δεκέμβριος 2018
 18. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Νοέμβριος 2018
 19. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Ὀκτώβριος 2018
 20. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ 09/2018
 21. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ 08/2018
 22. Πρόγραμμα Ἰουλίου.
 23. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ. Ἰούνιος 2018.
 24. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Μαῒου
 25. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Ἀπριλίου
 26. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Μαρτίου
 27. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Φεβρουαρίου
 28. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Ἰανουαρίου
 29. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Δεκεμβρίου
 30. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Νοεμβρίου
 31. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Ὀκτωβρίου
 32. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Σεπτεμβρίου
 33. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Αὐγούστου
 34. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 9-7 ἕως 15-7
 35. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 2-7 ἕως 8-7
 36. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 25-6 ἕως 1-7
 37. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 18-6 ἕως 24-6
 38. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 28-5 ἕως 3-6
 39. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 21-5 ἕως 27-5
 40. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 14-5 ἕως 20-5
 41. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 7 - 5 ἕως 13 - 5
 42. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος από 30 - 4 ἕως 6 - 5
 43. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 23 - 4 ἕως 29 - 4
 44. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 16-4 ἕως 22-4
 45. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Μεγάλη Ἑβδομάδα
 46. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ ἕως 8-4
 47. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ ἀπὸ 26-3 ἕως 1-4
 48. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 19-3 έως 25-3
 49. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 5-3 έως 11-3.
 50. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 26-2 έως 4-3