1. Πρόγραμμα Καθεδρικού Ιούλιος 2022
 2. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Σεπτεμβρίου 2020
 3. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Ἰανουάριος 2020
 4. Πρόγραμμα Κεθεδρικοῦ Ὀκτωβρίου 2019
 5. Πρόγραμμα Κεθεδρικοῦ Σεπτέμβριος 2019
 6. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Αύγουστος 2019
 7. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Ἰούλιος 2019
 8. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Ιούνιος 2019
 9. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Μάϊος 2019
 10. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Ἀπρίλιος 2019
 11. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Ἰανουάριος 2019
 12. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Δεκέμβριος 2018
 13. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Νοέμβριος 2018
 14. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Ὀκτώβριος 2018
 15. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ 09/2018
 16. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ 08/2018
 17. Πρόγραμμα Ἰουλίου.
 18. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ. Ἰούνιος 2018.
 19. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Μαῒου
 20. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Ἀπριλίου
 21. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Μαρτίου
 22. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Φεβρουαρίου
 23. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Ἰανουαρίου
 24. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Δεκεμβρίου
 25. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Νοεμβρίου
 26. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Ὀκτωβρίου
 27. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Σεπτεμβρίου
 28. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ μηνός Αὐγούστου
 29. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 9-7 ἕως 15-7
 30. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 2-7 ἕως 8-7
 31. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 25-6 ἕως 1-7
 32. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 18-6 ἕως 24-6
 33. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 28-5 ἕως 3-6
 34. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 21-5 ἕως 27-5
 35. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 14-5 ἕως 20-5
 36. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 7 - 5 ἕως 13 - 5
 37. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος από 30 - 4 ἕως 6 - 5
 38. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 23 - 4 ἕως 29 - 4
 39. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 16-4 ἕως 22-4
 40. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ Μεγάλη Ἑβδομάδα
 41. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ ἕως 8-4
 42. Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ ἀπὸ 26-3 ἕως 1-4
 43. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 19-3 έως 25-3
 44. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 5-3 έως 11-3.
 45. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 26-2 έως 4-3
 46. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 12-2 έως 18-2.
 47. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος5-2 έως 11-2.
 48. Πρόγραμμα ἑβδομάδος.
 49. Ἀπὸ 22 - 1 ἔως 28 - 1
 50. Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 8-1 έως 14-1.