Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

 
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 
 
Πρεσβύτερος Βιτάλιος Ἀλμανίδης.
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μαντιός.
Ἀρχιμανδρίτης Γλυκέριος Τιμπώ.
Πρωτοπρεσβύτερος Λάζαρος Κωνσταντινίδης.
Πρεσβύτερος Παναγιώτης Παυλίδης.
Πρεσβύτερος Ἐλευθέριος Καρασαββίδης.
Πρεσβύτερος Γρηγόριος Πρυνιᾶς.
Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Νιζιούδης.  
Πρεσβύτερος Νικόλαος Ματσούλιας. 
 
 
 
Σχολάζοντες Κληρικοί
 
 
Πρεσβύτερος  Ὀνούφριος  Ἀβραμίδης.
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Σουφτάς.
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Γιαγκόζογλου.
 
 
 
Ἐκδημήσαντες εἰς Κύριον  Κληρικοὶ
 
Ἀρχιερεύς Μάξιμος πρώην Θεσσαλονίκης. 
Ἀρχιερεὺς Χρυσόστομος 
(Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πρώην Θεσσαλονίκης).
 Ἱερομόναχος  Γαβριὴλ  Λίβερης.
Πρεσβύτερος  Σάββας  Παπαδόπουλος.
Πρεσβύτερος Στυλιανός Μουσᾶς
Ἱερομόναχος Ἀγαθάγγελος  Βούρδουλας.
Ἱερομόναχος  Ἱλαρίων  Βασίλογλου.
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Άθανασιάδης.