Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

 
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 
 
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μαντιός.
Πρεσβύτερος Παναγιώτης Παυλίδης.
Πρεσβύτερος Γρηγόριος Πρυνιᾶς.
Ἱερομόναχος Σωφρόνιος Στάγκος
Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Νιζιούδης.  
Πρεσβύτερος Νικόλαος Ματσούλιας. 
Πρεσβύτερος Ραφαήλ Αβραμίδης.
Πρεσβύτερος Χρήστος Ζάπριος.
Πρεσβύτερος Αντώνιος Αβραμίδης.
Πρεσβύτερος Ὀνούφριος Αβραμίδης
Πρεσβύτερος Δημήτριος Ἀλμανίδης
 
Σχολάζοντες Κληρικοί
 
 
Πρεσβύτερος  Ὀνούφριος  Ἀβραμίδης.
Ἀρχιμανδρίτης Γλυκέριος Τιμπώ.
 
 
 
 
Ἐκδημήσαντες εἰς Κύριον  Κληρικοὶ
 
 
Ἀρχιερεύς Μάξιμος πρώην Θεσσαλονίκης. 
Ἀρχιερεὺς Χρυσόστομος 
(Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πρώην Θεσσαλονίκης).
 Ἱερομόναχος  Γαβριὴλ  Λίβερης.
Πρεσβύτερος  Σάββας  Παπαδόπουλος.
Πρεσβύτερος Στυλιανός Μουσᾶς
Ἱερομόναχος Ἀγαθάγγελος  Βούρδουλας.
Ἱερομόναχος  Ἱλαρίων  Βασίλογλου.
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Άθανασιάδης.
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Γιαγκόζογλου.
Πρεσβύτερος Βιτάλιος Ἀλμανίδης.
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Σουφτάς.
 Πρεσβύτερος Ἐλευθέριος Καρασαββίδης.