Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

 
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 
 
Πρεσβύτερος Βιτάλιος Ἀλμανίδης.
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μαντιός.
Ἀρχιμανδρίτης Γλυκέριος Τιμπώ.
Πρωτοπρεσβύτερος Λάζαρος Κωνσταντινίδης.
Πρεσβύτερος Παναγιώτης Παυλίδης.
Πρεσβύτερος Ἐλευθέριος Καρασαββίδης.
Πρεσβύτερος Γρηγόριος Πρυνιᾶς.
Πρεσβύτερος Μαρτίνος Στάντσεφ (Stanchev).
Πρεσβύτερος Νικόλαος Κουρουκλίδης. 
Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Νιζιούδης.  
Πρεσβύτερος Νικόλαος Ματσούλιας. 
 
 
 
Σχολάζοντες Κληρικοί
 
 
Ἀρχιερεύς Μάξιμος πρώην Θεσσαλονίκης.
Πρεσβύτερος  Ὀνούφριος  Ἀβραμίδης.
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Σουφτάς.
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Άθανασιάδης.
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Γιαγκόζογλου.
 
 
 
Ἐκδημήσαντες εἰς Κύριον  Κληρικοὶ
 
 
Ἀρχιερεὺς Χρυσόστομος 
(Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πρώην Θεσσαλονίκης).
Ἱερομόναχος  Γαβριὴλ  Λίβερης.
Πρεσβύτερος  Σάββας  Παπαδόπουλος.
Ἱερομόναχος Ἀγαθάγγελος  Βούρδουλας.
Ἱερομόναχος  Ἱλαρίων  Βασίλογλου.