Κληρικοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

 
 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 
 
Πρεσβύτερος Βιτάλιος Ἀλμανίδης.
Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μαντιός.
Ἀρχιμανδρίτης Γλυκέριος Τιμπώ.
Πρωτοπρεσβύτερος Λάζαρος Κωνσταντινίδης.
Πρεσβύτερος Παναγιώτης Παυλίδης.
Πρεσβύτερος Ἐλευθέριος Καρασαββίδης.
Πρεσβύτερος Γρηγόριος Πρυνιᾶς.
Πρεσβύτερος Νικόλαος Κουρουκλίδης. 
Πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Νιζιούδης.  
Πρεσβύτερος Νικόλαος Ματσούλιας. 
 
 
 
Σχολάζοντες Κληρικοί
 
 
Πρεσβύτερος  Ὀνούφριος  Ἀβραμίδης.
Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Σουφτάς.
Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Άθανασιάδης.
Πρεσβύτερος Ἰωάννης Γιαγκόζογλου.
 
 
 
Ἐκδημήσαντες εἰς Κύριον  Κληρικοὶ
 
Ἀρχιερεύς Μάξιμος πρώην Θεσσαλονίκης. 
Ἀρχιερεὺς Χρυσόστομος 
(Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πρώην Θεσσαλονίκης).
Ἱερομόναχος  Γαβριὴλ  Λίβερης.
Πρεσβύτερος  Σάββας  Παπαδόπουλος.
Ἱερομόναχος Ἀγαθάγγελος  Βούρδουλας.
Ἱερομόναχος  Ἱλαρίων  Βασίλογλου.