ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
1853-1930
 
 
Α΄ Μέρος
                Ὁ Καλλίνικος ὁ Ἁγιoρείτης ἀνήκει στὶς μεγάλες μορφὲς τοῦ Ἁγιρείτικου μοναχισμοῦ. Ὁ Κωσταντίνος Θειάσπρης - αὐτὸ ἦταν τὸ κοσμικὸ του ὄνομα - γεεννήθηκε τὸ 1853 στὴν Ἀθήνα ἀπὸ εὐσεβε[iς γονεῖς ποὺ προήρχοντο ἀπὸ καπεταναίουςτοῦ 1821.
               
Ἦταν ζωηρὸ καὶ ἔξυπνο παιδὶ. Παράλληλα μὲ τὰ μαθήματά του μελέτησε καὶ διάφορα χριστιανικὰ βιβλία, ἀπὸ τὰ ὁποῖα γνώρισε τὴ θαυμαστὴ ζωὴ τῶν ἀσκητῶν. Τὸ 1875, σὲ ἡλικἰα 22 ἐτῶν, ἦλθε στὴ συνοδεία τοῦ ἐνάρετου γέροντος Δανιήλ, στὰ Κατουνάκια τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ὁ γέρων Δανιὴλ σὰν ἀντίκρυσε τὸν Ἀθηναῖο νεαρὸ εἶχε ἀμφιβολίες ἄν θὰ μποροῦσε νὰ ζήσει τὴν βαριὰ καλογερικὴ ζωὴ. Ὅμως γρήγορα ἄλλαξε γνώμη καὶ τὸν ἔκειρε μοναχὸ μὲ τὸ ὄνομα Καλλίνικος.
         

Ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κυρός Χρυσόστομος Β’(1920-2010)
           
 
 
            Ὁ μακαριστός ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Χρυσόστομος Β’-κατά κόσμον Ἀθανάσιος Κιούσης- γεννήθηκε στίς Ἐρυθρές (Κριεκούκι) Ἀττικῆς τό 1920. Γονεῖς του ἦταν ὁ Κωνσταντῖνος καί ἡ Σύρμω. Στόν τόπο γεννήσεώς του ἒμεινε κατά τά παιδικά του χρόνια καί ἒπειτα μετοίκησε στό Λαύριο, ὃπου καί ὁλοκλήρωσε τίς γυμνασιακές του σπουδές. Στήν συνέχεια ἒδωσε εἰσαγωγικές ἐξετάσεις γιά τήν Σχολή Εὐελπίδων μέ σκοπό νά ἀκολουθήσει στρατιωτική σταδιοδρομία. Ἀσθένησε ὃμως καί παραιτήθηκε τῆς ἰδέας νά γίνει στρατιωτικός. Θεώρησε ὃτι ἡ ἀσθένειά του ἦταν μιά "ἂνωθεν κλήση" προκειμένου νά ὑπηρετήσει τόν Χριστό.