Μαθήματα ἁγιογραφίας στὶς Σέρρες.

 

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου Σερρῶν ξεκινάνε ἀπὸ ἐφέτος μαθήματα ἁγιογραφίας σὲ ἀρχάριους καὶ σὲ δύο τμήματα. Τὸ πρῶτο τμῆμα ἀφορᾶ ἡλικίες ἄνω τῶν ὀκτὼ ἐτῶν καὶ θὰ παραδίδονται κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 18:00-19:30. Τὸ δεύτερο τμῆμα ἀφορᾶ ἡλικίες ἄνω τῶν δεκαοκτὼ ἐτῶν καὶ θὰ πραγματοποιεῖται κάθε Τρίτη τὸ ἀπόγευμα στὶς 19:00-21:00. Οἱ παραδόσεις τῶν μαθημάτων θὰ πραγματοποιοῦνται σὲ εἰδικὴ διαμορφωμένη αἴθουσα τοῦ ναοῦ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό.

Πληροφορίες 6942258381 κα. Βάσσιου Αἰκατερίνη καὶ 6973210246 κα. Μπουρουτζοπούλου Ἂρτεμις.