ΤΟΥ ΣΕΒΑΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Γ.Ο.Χ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
 Ἀχαρναῖς: 29/09/2016.
             Τὸν τελευταῖο καιρὸ βιώνουμε στὴ χώρα μας μία πρωτόγνωρη εἰσβολὴ ξένων στοιχείων. Δεχόμαστε μία πρωτοφανῆ ἐπίθεση σὲ ζητήματα ἐθνικά, ποὺ στόχο ἔχουν τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀλλοίωση τῆς ταυτότητας καὶ τοῦ χαρακτήρα τοῦ ἔθνους μας.
            Δὲν πρόκειται γιὰ πολεμικὴ ἐπίθεση οὔτε γιὰ στρατιωτικὴ μάχη, ἀλλὰ γιὰ κάτι πολὺ πιὸ ἀποτελεσματικὸ γι’ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν σχεδιάσει καὶ δρομολογήσει τὸν ἀφανισμὸ τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ οἱουδήποτε ἔθνους μὲ ἰδιαίτερη φυσιογνωμία, ἤθη, ἔθιμα, ἱστορία, πολιτισμὸ καὶ ἀσφαλῶς θρησκεία. 
    Γιὰ ποιὸ λόγο;

 
 
 
Κατηχητικό: Τὸ «Κρυφὸ Σχολειὸ» τῆς ἐποχῆς μας
 
 
Ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου 
[Εἰσήγησις στὴν Σύναξη Κατηχητῶν τῆς 11/24.9.2016] 
Ὅπως θὰ ἔχετε πιθανὸν πληροφορηθεῖ, προσφάτως ὁ Ὑπουργός Παιδείας δήλωσε σὲ τηλεοπτική ἐκπομπή: 
«Συγκεκριμένα είπε ότι με συνταγματική αναθεώρηση η κυβέρνηση θὰ περάσει στο ουδετερόθρησκο κράτος και σε ουδετερόθρησκο σχολεῖο. Είναι βασικό θέμα, είπε, η σύγχρονη πολιτισμική ταυτότητα του Έλληνα και υπογράμμισε ότι η Ορθοδοξία είναι πλούσια, δεν είναι μονοδιάστατη. Η εκκλησία έχει συμβάλλει στην ηθική έκπτωση της κοινωνίας κι αναρωτήθηκε που ήταν στη χούντα και την κατοχή;...