Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ 2021.

Σήμερα ἑόρτασε τὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ στὸν Ἐλαιώνα Σερρῶν. Προέστη τῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης μας Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος. Στὴν ὁμιλία του τόνισε ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ ἦταν συνδεδεμένη μὲ τὸ Θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ αὐτὸ καὶ γευόταν τῶν μελλόντων ἀγαθῶν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ζωὴ. Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἔχει σημασία γιὰ ἐμᾶς σήμερα εἶναι κατὰ πόσον συνδέουμε τὴν ζωὴ μας μὲ τὸν Χριστό. Ὁ Χριστὸς εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ θὰ μᾶς φωτίσει νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὰ δύσκολα διλήμματα τῆς ἐποχῆς μας, καὶ εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ θὰ μᾶς φωτίσει νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν ὁποιαδήποτε ὑποχρεωτικότητα ποὺ δεσμεύει τὴν ἐλευθερία τῆς ἀνθρώπινης συνείδησης. Ἐπομένως στὸ ποσοστὸ ποὺ εἲμαστε συνεδεδεμένοι μὲ τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ ἄλλο τόσο θὰ μπορέσουμε νὰ σταθοῦμε καὶ στὶς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας μοιράστηκαν κεράσματα ἐκ μέρους τῆς ἀδελφότητας τῆς μονῆς σὲ ὅλους τοὺς προσκυνητὲς

 

210801 01 Εικόνα Αγίου

 

210801 02 Αρτοκλασία

 

210801 03 Τίμια Δώρα