Πρόγραμμα Ἑβδομάδος.
 
Κυριακή: 24-10 π. ἡμ. / 6-11.
Πρωϊ: 6:00π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία.
Μεγαλομάρτυρος Ἀρέθα.
Ἑσπερινός: 4:30μ.μ.
 
Δευτέρα: 25-10 π. ἡμ.  / 7-11.
Μέγας  Ἑσπερινός: 5:30μ.μ.

 
 
Πρόγραμμα Ἑβδομάδος.
  
 
Κυριακή: 17-10 π. ἡμ. / 30-10.
Πρωϊ: 6:00π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία.
Δ΄ Λουκά. Τῶν Ἁγίων Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
Ομιλία : 6:00μ.μ.
 
 
Δευτέρα: 18-10 π. ἡμ.  / 31-10.
 Πρωϊ: 6:30π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία.
Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
Τρίτη: 19-10 π. ἡμ. / 1-11.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.