Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 4-12 έως 10-12.

 
Πρόγραμμα Ἑβδομάδος. Σαρανταλείτουργο.
 
Κυριακή: 21-11 π. ἡμ. / 4-12.
Ἡ ἐν τῷ Ναῷ εἴσοδος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
Πρωί: 6:00π.μ. Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
 
Δευτέρα: 22-11 π. ἡμ.  / 5-12.
Ἀποστόλων Φιλήμονος κλπ. , Μάρτυρος Κικιλίας
Πρωί: 6:30π.μ.  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
Τρίτη: 23-11 π. ἡμ. / 6-12.
Ἐπισκόπων Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου , Γρηγορίου Ἀκραγαντίνων
Πρωί : 6:30π.μ.  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
Τετάρτη: 24-11 π. ἡμ. / 7-12.
Ἱερομαρτύρων Κλήμεντος Ῥώμης , Πέτρου Ἀλεξανδρείας
Πρωί:6:30π.μ.  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
 Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
Παράκληση:6:00μ.μ. εἰς τὴν Παναγία τήν Γοργοεπήκοο.
 
Πέμπτη:25-11 π. ἡμ. / 8-12.
Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν εἰσοδίων
Μεγαλομαρτύρων Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου
 καί Μερκουρίου.
Πρωί:6:30π.μ.  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
 Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
Παρασκευή: 26-11 π. ἡμ. / 9-12.
Ὁσίων Στυλιανοῡ , Ἀλυπίου τοῡ Κιονίτου , 
ΝίκωνοςτοῡΜετανοεῑτε
Πρωί:6:30π.μ.  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
Σάββατο: 27-11 π. ἡμ. /10-12.
Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῡ Πέρσου
Πρωί:6:30π.μ.  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
Ἐξομολόγηση: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο μετά τὸν
ἑσπερινό.
Ἐφημέριος: π. Κωνσταντίνος Νιζιούδης .