Πρόγραμμα Ἑβδομάδος 27-11 έως 3-12.

 
Πρόγραμμα Ἑβδομάδος. Σαρανταλείτουργο.
 
Κυριακή: 14-11 π. ἡμ. / 27-11.
Η΄ΛΟΥΚΑ  Η΄ και Θ΄ Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων ,
Aποστόλου Φιλίππου , Γρηγορίου Παλαμᾱ .
Πρωί: 6:00π.μ. Ὄρθρος- Θεία Λειτουργία.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 6:00μ.μ. ὁμιλία .
 
Δευτέρα: 15-11 π. ἡμ.  / 28-11.
Ἀρχήνηστείας. Μαρτύρων Γουρία , ΣαμωνᾱκαίἈβίβου ,
νεομάρτυρος Αἰκατερίνης Μάνδρας.
Πρωί: 6:30π.μ.  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
Τρίτη: 16-11 π. ἡμ. / 29-11.
Ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῡ Ματθαίου.
Πρωί : 6:30π.μ.  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
Τετάρτη: 17-11 π. ἡμ. / 30-11.
ΓρηγορίουΝεοκαισαρείας.
Πρωί:6:30π.μ.  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
 Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
Παράκληση:6:00μ.μ. εἰς τὴν Παναγία τήν Γοργοεπήκοο.
 
Πέμπτη:18-11 π. ἡμ. / 1-12.
Μαρτύρων Πλάτωνος  καί Ρωμανοῡ.
Πρωί:6:30π.μ.  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
 Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
Παρασκευή: 19-11 π. ἡμ. / 2-12.
Προφήτου Ἀβδιού , μάρτυρος Βαρλαάμ .
Πρωί:6:30π.μ.  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
Σάββατο: 20-11 π. ἡμ. /3-12.
Γρηγορίου Δεκαπολίτου , Πρόκλου Ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως.
Πρωί:6:30π.μ.  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 6:00μ.μ. ὁμιλία .
 
Ἐξομολόγηση: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο μετά τὸν ἑσπερινό.
Ἐφημέριος: π. Κωνσταντίνος Νιζιούδης .