Πρόγραμμα ἀπὸ 6-11 ἔως 12-11.

 
 
 
Πρόγραμμα Ἑβδομάδος.
 
Κυριακή: 24-10 π. ἡμ. / 6-11.
Πρωϊ: 6:00π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία.
Μεγαλομάρτυρος Ἀρέθα.
Ἑσπερινός: 4:30μ.μ.
 
Δευτέρα: 25-10 π. ἡμ.  / 7-11.
Μέγας  Ἑσπερινός: 5:30μ.μ.
 
Τρίτη: 26-10 π. ἡμ. / 8-11.
Πρωϊ: 6:00π.μ. Ὄρθρος-Αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
Μεγάλη Δοξολογία και επιμνημόσυνος δέησις 
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου
 
Τετάρτη: 27-10 π. ἡμ. / 9-11.
 Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
Παράκληση:6:00μμ εἰς τὴν Παναγία τήν Γοργοεπήκοο.
 
Πέμπτη: 28-10 π. ἡμ. / 10-11.
 Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
Παρασκευή: 29-10 π. ἡμ. / 11-11.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
Σάββατο: 30-10 π. ἡμ. /12-11
Πρωϊ:  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
Μαρτύρων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
Ἐξομολόγηση: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο μετά τὸν ἑσπερινό.
 
Ἐφημέριος: π. Κωνσταντῖνος Νιζιούδης.