Ἀπὸ 30/10 ἔως 5/11 Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ.

 
 
Πρόγραμμα Ἑβδομάδος.
  
 
Κυριακή: 17-10 π. ἡμ. / 30-10.
Πρωϊ: 6:00π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία.
Δ΄ Λουκά. Τῶν Ἁγίων Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
Ομιλία : 6:00μ.μ.
 
 
Δευτέρα: 18-10 π. ἡμ.  / 31-10.
 Πρωϊ: 6:30π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία.
Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
Τρίτη: 19-10 π. ἡμ. / 1-11.
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
 
 
Τετάρτη: 20-10 π. ἡμ. / 2-11.
 
 Πρωϊ:  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, Ματρώνης Χιοπολίτιδος, Γερασίμου εν Κεφαλληνία
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
Παράκληση:6:00μμ εἰς τὴν Παναγία τήν Γοργοεπήκοο.
 
Πέμπτη:21-10 π. ἡμ. / 3-11.
 
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
Παρασκευή: 22-10 π. ἡμ. / 4-11.
  
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
 
  Σάββατο:23-10 π. ἡμ. / 5-11
 
 Πρωϊ:  Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
 Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου
Ἑσπερινός: 5:00μ.μ.
Ἐξομολόγηση: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο μετά τὸν ἑσπερινό.
 
Ἐφημέριος: π. Κωνσταντῖνος Νιζιούδης.