Ἀπό 23/10 έως 29/10 Πρόγραμμα Καθεδρικοῦ

 
 
Πρόγραμμα Ἑβδομάδος.
 
 
 
Κυριακή: 10-10 π. ἡμ. / 23-10.
 
Πρωϊ: 6:00π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία.
 
Γ΄ Λουκά. Τῶν Ἁγίων Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας.
 
Ἑσπερινός: 6:00μ.μ.
 
Δευτέρα: 11-10 π.μ. / 24-10.
 
Ἑσπερινός: 6:00μ.μ.
 
Τρίτη: 12-10 π. ἡμ. / 25-10.
 
Ἑσπερινός: 6:00μ.μ.
 
Τετάρτη: 13-10 π. ἡμ. / 2-10.
 
Ἑσπερινός: 6:00μ.μ.
 
Παράκληση:7:00μμ εἰς τὴν Παναγία τήν Γοργοεπήκοο.
 
Πέμπτη:14-10 π. ἡμ. / 27-10.
 
Ἑσπερινός: 6:00μ.μ.
 
Παρασκευή: 15-10 π. ἡμ. / 28-10.
 
Πρωϊ6:30 π.μ. Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
 
Μεγάλη Δοξολογία καὶ ἐπιμνημόσυνος δέησις.
 
Παναγίας τῆς Ἐλευθερώτριας. Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Λουκιανοῦ.
 
Ἑσπερινός: 6:00μ.μ.
  
Σάββατο:16-10 π. ἡμ. / 29-10 Ὄρθρος – Θεία Λειτουργία.
 
Λογγίνου τοῦ Ἑκατοντάρχου.
 
Ἑσπερινός: 6:00μ.μ.
 
 
Ἐξομολόγηση: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο μετά τὸν ἑσπερινό.
 
 
Ἐφημέριος: π. Κωνστατνῖνος Νιζιούδης.