Βιογραφικό

 
 
 
 
Βιογραφικὀ.
 
 
 greg
 
 
 
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, κατά κόσμον Δημήτριος Μαρκόπουλος τοῦ Παναγῆ καί τῆς Μαρίας, ἐγεννήθη εἰς τόν Πειραιά τό ἔτος 1970. Ἀνετράφη ἀπό τούς θεοσεβεῖς γονεῖς του μέ τά νάματα τῆς γνησίας ὀρθοδόξου πίστεως. Εἶναι ἀπόφοιτος Τεχνικῆς Σχολῆς καί τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς. Ἐν συνεχειᾳ ἐσπούδασε τήν ἐπιστήμη τῆς Θεολογίας εἰς τό Ποιμαντικό τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Μοναχός ἔγινε τό 1989 εἰς τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Σκέπης εἰς τόν Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς. Τό αὐτὸ ἔτος ἐχειροτονήθη Διάκονος ἀπό τόν τότε Μητροπολίτην Ἀχαρνῶν καί Νέας Ἰωνίας κυρὸν Ἀθανάσιο. Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τό ἔτος 1994 ἀπό τόν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος τῶν Γ.Ο.Χ. κυρὸν Χρυσόστομο.
Ὑπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος εἰς τήν Ἐνορίαν Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἀθηνῶν καί Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί Ἁγίων Πάντων εἰς τό Πυρί Θηβῶν. 
Τόν Αὔγουστον τοῦ 1999 ἐξελέγη καί ἐχειροτονήθη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ἐπίσκοπός τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Χριστιανουπόλεως. Ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2003 ἔχει ἀναλάβει τήν Τοποτηρητεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης. Έξελέγη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, τόν Όκτώβριο τοῦ 2015 .
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος εἶναι Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καὶ κανονικῶν Ζητημάτων, Νεότητος, καί μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱστορικοῦ Κοινωνικοῦ ἔργου. Διετέλεσε μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος καὶ Διευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ «Ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» (Μάϊος 1998 - Ιούλιος 1999).
Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου εἶναι εἰς τὰς 25 Ἰανουαρίου (7 Φεβρουαρίου Ν.Η.) – Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
           
  Ἡ φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι:
α) «Γρηγορίου τοῦ Παναγιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου πάσης Θετταλίας, ἡμῶν δέ πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐντὸς τῆς Έπαρχίας καί τῆς Τοποτηρητείας του)
καὶ
β) «Γρηγορίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης,  Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου πάσης Θετταλίας, ἡμῶν δέ πατρός καί Ίεράρχου πολλά τά ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Έπαρχίας του).