ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 
 
 
 
Τὴν προσεχὴ Κυριακὴ 16/10 (3/10 π. ἡμ) καὶ κάθε δεύτερη Κυριακὴ θὰ πραγματοποιεῖται ὁμιλία στὴν αἴθουσα
 
τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
 
Κανάρη 19. Ὁ κεντρικὸς ὁμιλιτὴς θὰ εἶναι ὁ Ἀρχιμανδίτης π. Γλυκέριος Τυμπώ.
 
 
Θέμα τὸ ὁποῖο θὰ ἀναπτύξει εἶναι:
 
 
 
«ἡ Πορεία πρὸς τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»