Μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸν Καθεδρικό.

Τὸ Σάββατο 3/12//2016 (ν. ἡμ.) θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἔναρξη τῶν μαθημάτων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς γιὰ ἀρχαρίους ὅλων τῶν ἡλικιῶν στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Τὰ μαθήματα θὰ παραδίδονται σὲ εἰδικὰ διαμορφωμένη αἴθουσα γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἐπί τῆς ὁδοῦ Χειμάρας πλησίον τοῦ Καθεδρικοῦ.

Πληροφορίες: κ. Θεμιστοκλῆς Ἰωάννου 6970608289.