Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Θεσσαλονίκη 2016.
 
 
Μὲ ἰδιαίτερη κατάνυξη ἑορτάσθη ὁ πολυούχος τῆς πόλεως τῆς Θεσσαλονίκης Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Δημήτριος ὁ Μυροβλύτης. Στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν προέστη ἀφ’ ἑσπέρας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γρηγόριος μὲ κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Στὴν ὁμιλία του ἀνέφερε ὅτι ἡ πρεσβεία τοῦ Ἁγίου Δημητρίου εἶναι ἰκανὴ νὰ ἀντιμετωπίσει παράδοξα καὶ δύσκολα θέματα τῆς καθημερινότητας τῆς ἀνθρώπου ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ θέλει. Παράδειγμα ὅτι ὁ ἄνθρωπος