1. Ἁγίου Νέστορος 2017
 2. Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου 2017
 3. Ἀνακοίνωσις περὶ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα
 4. Ὁμιλίες τοῦ πατρός Γλυκερίου στόν Καθεδρικό Ναό Ἁγίων Τριῶν Ἰεραρχῶν
 5. Μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν σὲ μαθητὲς δημοτικοῦ
 6. Μαθήματα Ἁγιογραφίας
 7. Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα στὴν Νικήτη Χαλκιδικῆς 2017
 8. Παγκόσμια Ὕψωσις Τοῦ Τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ 2017
 9. Ἔναρξη Κατηχητικῶν Σχολείων.
 10. Ἐκδρομὴ στὴν λίμνη τῆς Κερκίνης
 11. Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου Σερρῶν 2017
 12. Τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ 2017
 13. Ἡ Ἀποτομὴ τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στὴν Θέρμη 2017
 14. Ἡ Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 2017
 15. Οἰκογενειακές ὁμάδες
 16. Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου 2017
 17. Λήξη κατασκηνωτικῆς περιόδου
 18. Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ
 19. Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου 2017
 20. Ἄξιον Ἐστί.
 21. Ἁγίων Πάντων 2017.
 22. Τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 2017
 23. Κυριακὴ τῶν Βαΐων 2017
 24. Τοῦ Ἀκαθίστου στὸν Καθεδρικό
 25. Ομιλία τουῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
 26. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 2017
 27. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2017
 28. Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη.
 29. Ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτου μας.
 30. Ὀνομαστήρια γερόντισσας Ἀγαθαγγέλης.
 31. Ἀνακοίνωση.
 32. Θεοφάνεια 2017
 33. Κυριακή Ι´ Λουκά
 34. Μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸν Καθεδρικό.
 35. Ζ΄ Πανελλήνια Σύναξη τοῦ Νε.Ο.Σ.
 36. Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Θεσσαλονίκη 2016.
 37. 7η Πανελλήνια Συνάντηση.
 38. Ἔναρξη Ὁμιλιῶν
 39. Ἀνακοίνωσις Ὁμιλιῶν (π. Γλυκέριος)