1. Παγκόσμια Ὕψωσις Τοῦ Τιμίου καί ζωοποιοῦ Σταυροῦ 2017
 2. Ἔναρξη Κατηχητικῶν Σχολείων.
 3. Ἐκδρομὴ στὴν λίμνη τῆς Κερκίνης
 4. Γενέθλιο τῆς Θεοτόκου Σερρῶν 2017
 5. Τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ 2017
 6. Ἡ Ἀποτομὴ τῆς Τιμίας Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στὴν Θέρμη 2017
 7. Ἡ Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 2017
 8. Οἰκογενειακές ὁμάδες
 9. Ἁγία Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου 2017
 10. Λήξη κατασκηνωτικῆς περιόδου
 11. Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ
 12. Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου 2017
 13. Ἄξιον Ἐστί.
 14. Ἁγίων Πάντων 2017.
 15. Τοῦ Ἁγίου Γεωργίου 2017
 16. Κυριακὴ τῶν Βαΐων 2017
 17. Τοῦ Ἀκαθίστου στὸν Καθεδρικό
 18. Ομιλία τουῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ
 19. Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ 2017
 20. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2017
 21. Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στὴν Θεσσαλονίκη.
 22. Ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτου μας.
 23. Ὀνομαστήρια γερόντισσας Ἀγαθαγγέλης.
 24. Ἀνακοίνωση.
 25. Θεοφάνεια 2017
 26. Κυριακή Ι´ Λουκά
 27. Μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς στὸν Καθεδρικό.
 28. Ζ΄ Πανελλήνια Σύναξη τοῦ Νε.Ο.Σ.
 29. Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Θεσσαλονίκη 2016.
 30. 7η Πανελλήνια Συνάντηση.
 31. Ἔναρξη Ὁμιλιῶν
 32. Ἀνακοίνωσις Ὁμιλιῶν (π. Γλυκέριος)